26-05-2022
07:04

Град Габрово,
с. Черневци

BG EN RU DE

Природен парк Българка

     Природният парк Българка се намира в северните склонове на Централна Стара планина- точно на Тревненския и Шипченския дял. Признат е за парк през 2002 година и неговата основна цел е опазване, поддържане и възтановяване на уникалната флора и фауна, ландшафтите и буковите екосистеми, които са характерни за Стара планина. Паркът се простира върху 21 772 хектара и в него влизат територии от община Трявна и Габрово. Средната надморска височина е 940 метра. Климатът и разнообразието в релефа са допринесли за растителните и животински видове. Тук се срещат над 70% от признатите лечебни растения у нас, а горският фонд е 80% от площта на целия парк. Установени са 1360 различни вида растения, като 32 от тях са в Червената книга на България. Паркът е любимо местообитание на сърната кафявата мечка, вълка, дивата свиня, благородния елен, язовеца и много други. Тук се среща величественият скален орел, кълвачи, лястовици и малък креслив орел.Източник: http://rezervaciq.com/забележителности

В близост до хотела

Соколски манастир

Пещерата 'Бачо Киро'

Паметникът на свободата на връх Шипка

Ски писта за начинаещи в географскя център на България

Старата столица- Велико Търново и известният Царевец

Етнографски комплекс 'Етъра'

Регионален исторически музей- град Габрово

Народна астрономическа обсерватория и плнетариум

Дом на хумора и сатирата

Природен парк Българка